A Conversation With The Jahannam

Al-Quran, Surah Qaaf (50:30)
30. (Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahannam:
"Apakah kamu sudah penuh?" 
Dia menjawab:
"Masih adakah tambahan?"  
  • Sounds like there will always be space in Jahannam right?
  • Interesting.
  • Lets avoid it. 
  • Let it be hungry and empty.
With love,

Comments

Popular Posts