Cerita Tentang Azab

 1. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi.
 2. Untuk orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya.
 3. (Yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.
 4. Malaikat2 dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari (but if Manusia, kadarnya 50k years)
 5. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
 6. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh (mustahil).
 7. Sedangkan Kami memandangnya dekat (pasti terjadi).
 8. Pada hari itu ketika langit menjadi seperti luluhan perak.
 9. Dan gunung-gunung menjadi seperti buku (yang berterbangan).
 10. Dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan (kisah/care) temannya.
 11. Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya.
 12. Dan isterinya dan saudaranya.
 13. Dan kaum keluarganya yang melindunginya (di dunia).
 14. Dan orang-orang diatas bumi seluruhnya, kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.
 15. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak.
 16. Yang mengelupaskan kulit kepala,
 17. Yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling (dari agama).
 18. Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpanya (simpan but tak nak keluar zakat dan tidak menafkahkannya ke jalan yang benar).
Al- Quran, Surah Al- Ma'aarij (70: 1-18)

Comments

Popular Posts